PÓK Attila tudományos főmunkatárs, igazgatóhelyettes
Tel.: +36-1-224-6755
E-mail:

apok@tti.hu


TUDOMÁNYOS FOKOZAT

a történelemtudományok kandidátusa

KUTATÁSI TERÜLET

 • 19–20. századi közép- és kelet-európai eszme- és politikatörténet; nemzetközi kapcsolatok története 1945 után

KANDIDÁTUSI DISSZERTÁCIÓ / PHD

 • A radikális demokrata ideológia kialakulása Magyarországon
  1988

EGYÉB TUDOMÁNYOS, OKTATÓI ÉS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

 • 2010 - az MTA választott közgyűlési képviselője,az MTA Elnökség tagja
 • 2007 -  a Magyar Történelmi Társulat főtitkára
 • 2007 -  c. egyetemi docens az ELTE Bölcsészettudományi Karán
 • 2004- ISES  programok (Szombathely és Kőszeg) vendégtanára
 • 2003 - 2006 -  MTA szakértői képviselő: Program Committee of Priority 7 (Citizens and Governance in a Knowlege Based Society) of FP 6 of the European Union
 • 2003 - 2008 -  Representations of the Past: The Writing of National Histories in Europe c. European Science Foundation projekt irányító testülete tagja
 • 2001- 2004 -  az MTA Társadalomtudományi Kuratóriuma tagja
 • 2002, 2003, 2005, 2008 - vendégprofesszor a new yorki Columbia Egyetem Történelem Tanszékén
 • 2001-2002 - az MTA Társadalomkutató Központjának igazgatója
 • 2001 -  az Európa Mozgalom Magyar Tanácsának alelnöke
 • 2001 - a budapesti Európa Intézet professzora
 • 1999-2000 - vendégprofesszor a new yorki Columbia Egyetem Történelem Tanszékén
 • 1996 – 2008 -  az MTA Történettudományi Bizottságának alelnöke
 • 1996 -  az MTA Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese
 • 1995-1999 - két, külföldi ösztöndíjakat elbíráló Soros-alapítványi kuratórium elnöke
 • 1995-2000  - a Nemzetközi Történettudományi Bizottság (CISH) Historiográfiai Bizottsága Bureau-jának tagja
 • 1995 - Western Maryland College budapesti programjának tanára
 • 1994-2001 - az Európa Mozgalom Magyar Tanácsának főtitkára
 • 1993 - vendégtanár a University of Chicago Történelem Tanszékén
 • 1992 - a salzburgi Tudományos és Művészeti Akadémia tagja
 • 1991 -  a Project on Ethnic Relations (Princeton, USA) tanácsadó testületének tagja
 • 1990-1996  - az MTA Történettudományi Bizottságának titkára
 • 1990 - a budapesti Európa Intézet igazgatóhelyettese
 • 1988 -  a bécsi Institute of European Studies tanára, kurzusai a 19-20. századi közép- és keleteurópai történelemmel és a nemzetközi kapcsolatok történetével foglalkoznak
 • 1986 - 1995  - a new yorki St. John's University budapesti programjának tanára, kurzusai a 19-20. századi nemzetközi kapcsolatok történetével foglalkoztak

SZERKESZTŐ / ROVATVEZETŐ / SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

 • Acta Historica (szerkesztőségi titkár, 1977–1990)

FONTOSABB ÁLLAMI, SZAKMAI DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

 • Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2005)

VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

Önálló kötetek

 • The Politics of Hatred in the Middle of Europe. Scapegoating in Twentieth Century Hungary: History and Historiography. Savaria Books on Politics, Culture and Society. Savaria University Press, Szombathely, 2009. 168 p.
 • A nemzetközi politikai élet krónikája 1945-1997. MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1999. 413 p.
 • A Selected Bibliography of Modern Historiography. Greenwood Press, New York-Westport, Connecticut-London, 1992. 286 p.
 • A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. 196 p.
 • A nemzetközi politikai élet krónikája 1945-1985. Móra, Budapest, 1986. 308 p.
 • A Huszadik Század körének történetfelfogása. Gondolat, Budapest, 1982. 436 p.

Szerkesztés

 • The Fabric of Modern Europe. Essays in Modern Diplomatic and Political History. Dedicated to Éva Haraszti on her 75th Birthday. Astra Press, 1999. 245 old.

Társszerkesztés

 • Olli Vehvilainen-el :Hungary and Finland in the 20th Century. SKS FLS/ Studia Historica 68. Helsinki, 2002. 201 p
 • Jörn Rüsennel és Jutta Schererrel: European History: Challenge for a Common Future. Edition Körber-Stiftung, Hamburg, 2002. 245 p.
 • Erdődy Gáborral: Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára. Korona Kiadó, Budapest, 2000. 438 p.
 • Randolph L. Braham-mel: The Holocaust in Hungary. Fifty Years Later. Columbia University Press, New York, 1997. 783 p.
 • Ránki Györggyel: Hungary and European Civilisation. Indiana University Studies on Hungary 3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 432 p.
 • Glatz Ferenccel: The Soviet System and Historiography 1917-1989. MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1995. 105 p.
 • Glatz Ferenccel: Minorities in East Central Europe. Historical Analysis and a Policy Proposal. Europa Institut Budapest, Budapest, 1993. 63 p.
 • Glatz Ferenccel: Etudes Historiques Hongroises 1990. I-VII. MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1990:
  • I. Settlement and Society in Hungary. 319 p.
  • II.Ethnicity and Society in Hungary. 456 p.
  • III. Environment and Society in Hungary. 294 p.
  • IV. European Intellectual Trends and Hungary. 210 p.
  • V. Reformists and Radicals in Hungary. 221 p.
  • VI. The Stalinist Model in Hungary. 138 p.
  • VII.The Selected Bibliography of Hungarian Historical Science 1985-1989. 174 p.

Tanulmányok (válogatás)

 • European History-Still a Challenge. In: Oliver Rathkolb (ed.): How to (Re(Write) European History. History an Text Book Projects in Retrospect. Studienverlag. Innsbruck-Wien-Bozen, 2010. 65-77.
 • Gyűlölet és agresszió a modern kori Európában In: Fischer Ferenc,Hegedűs Katalin, Rab Virág (szerk.) A történelem szálai. Tanulmánykötet Vonyó József 65. születésnapjára. Pécs, 2010. 359-367.
 • A Tanácsköztársaság helye a magyar történelemben. In: Krausz Tamás-Vértes Judit (szerk.): 1919. A Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak. L’Harmttan Kiadó-ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék. Budapest, 2010. 25-34.
 • Radical Democratic Criticism of the Dualist Monarchy: A Present Day Perspective. In. András Gerő (ed.): Revisiting the Austro-Hungarian Monarchy. Social Science Monographs, Boulder, Colorado. Center for Hungarian Studies and Publications, Inc. Wayne, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, 2010. 113-133.
 • Historical Scholarship and Politics in Post 1989 Hungary. In: Gheorghe Cliveti- Victor Spinei (ediderunt):Historia sub specie aeternitatis. In honorem magistri Alexandru Zub. Editura Academiei Romane, Muzeul Brailei Editura Istros. Bucuresti-Braila, 2009.375-384.
 • Én, mi és ti – A magyarországi holokauszt kutatásáról. Kommentár 2008/5/684-688.
 • A magyarság, mint európai bűnbak. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve. XXVIII. Budapest, 2008. 65-73.
 • Communism in Eastern and Central European national histories. Eurotopics.net, 06/05/2008
 • A bűnbakok  haszna és kára. Vázlatos gondolatok a baloldali magyar értelmiség 1945 utáni útkereséséről. In: Miszlivetz Ferenc (szerk.) Találjuk ki…! Tanulmányok Hankiss Elemér tiszteletére. MTA Poltikai Tudományok Intézete – Savaria University Press. Budapest-Szombathely, 2008.232-243.
 • Ira populi: Targets of Popular Hatred and Scapegoats in Hungary 1944-1956. In:  László Péter-Martin Rady (eds.): Resistance, Rebellion and Revolution in Hungary and Central Europe:  Commemorating 1956. Hungarian Cultural Centre London-School of  Slavonic and East European Studies University College, London, 2008. 177-190.
 • Radikális és liberális demokraták  Magyarországon a  20. század első felében.
  Történelmi Szemle 2007/4/593-603.
 • Auf der Suche nach Sündenbocken und Helden: ungarische Intellektuelle vor und nach 1956. In. Péter Kende und Eike Wolgast(Hrsg.): Der Ungarnaufstand. Das Jahr 1956 in der Gescichte des 20. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 59-72.
 • A dualista Monarchia  radikális demokrata kritikája – mai szemmel. In: Gerő András (szerk.): A Monarchia kora – ma. ÚMK, Budapest, 2007. 93-108.
 • German-Hungarian relations 1941-1945. In: Jonathan R. Adelman (ed.) Hitler and his Allies in World War II. Routledge, London-New York, 2007.152-165.
 • Der Kommunismus in ostmitteleuropaischen Nationalgeschicten. Aus Politik und Zeitgeschichte. 1-2/2008. 31 Dezember 2007. 20-25.
 • Fabianism. In: International Encyclopedia of Social Sciences. 2nd Edition. Macmillan Reference,Thomson Gale, Farmington Hills, MI, 2007.
 • Bűnbakkeresés a 20. századi Magyarországon. História 2007/7/Melléklet 1-4
 • Captive Minds and Scapegoats in Stalinist Hungary. Hungarian Studies 20/2/209-222.
 • The Politics of Hatred: Scapegoating in Interwar Hungary . In: Marius Turda and Paul J. Wendling: "Blood and Homeland" Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 1900-1940. CEU Press, Budapest-New York, 2007. 375-388.
 •  Mitteleuropa(1915-2004): A Postcommunist Obituary. Central European Political Science Review ,Volume 6. Number 21-22. Fall-Winter 2005 (2007)23-27.
 • Remapping the Mind: East and West in Post-Communist East and Central Europe. Central European Political Science Review, Volume 6. Number 21-22. Fall-Winter 2005 (2007)75-87. Also published in Studia Universitatis Babes-Bolyai-Studia Europaea Issue no. 2/2007.49-62.
 • Ungarische Motive für die Öffnung für die Ostpolitik und ihre Bedeutung für die deutsch-ungarischen Beziehungen in den 1970er Jahren. In: Deutsch-polnisches Jahrbuch 13 (2005), Warschau, 2006. 259-270.
 • Hungarian Contradictions. A Commentary on Waltraud Heindl's article: Bureaucracy, Officials, and the State in the Austrian Monarchy: Stages of Change since the Eighteenth Century. Austrian History Yearbook Volume XXXVII 2006/68-72.
 • Geschichte im Transformationsprozess Ungarns. In: Helmut Altrichter (Hrg.)
  GegenErinnerung. Geschichte als politisches Argument. Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 61. Oldenbourg, München, 2006. 173-189.
 • Why Was There No Historikerstreit in Hungary after 1989-1990? In. Randolph L. Braham and Brewster S. Chamberlin (eds): The Holocaust in Hungary: Sixty Years Later. The Rosenthal Institute for Holocaust Studies. Graduate Center of the City University of New York. Social Science Monographs, Boulder, Co. Distributed by Columbia University Press, 2006. 241-256.
 • Miért nem volt történészvita a rendszerváltás utáni Magyarországon? In: Molnár Judit (szerk.): A Holokauszt Magyarországon európai perspektívában.Balassi, Budapest, 2005. 594-606.
 • The Holocaust and the Search for Scapegoats in Post-1989 Hungary. In: Judit Molnár(ed.): The Holocaust in Hungary. A European Perspective. Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 599-611.
 • Bűnbakkeresés a huszadik századi Magyarországon Történelmi Szemle XLVII(2005)1-2:47-67.
 • Bűnbakkeresés és a második világháború. In: 1945 a világtörténelemben. Szerkesztette: Feitl István és Földes György). Napvilág Kiadó, Budapest, 2005. 258-265.
 • Nationalism and the Politics of Hatred: Some Twentieth-Century Hungarian Perspectives. In: Magdalena Hulas and Jaroslav Pánek (eds.): Political Culture in Central Europe (10th - 20th Century) Part II. Published by Institute of History, Polish Academy of Sciences, Warsaw and Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. Warsaw, 2005, 163-180.
 • Historia v transformacnom procese Madarska. Historicky Casopis 53/1 (2005) 111-122.
 • A Királyi Magyar Természettudományi Társulat helye a magyar közművelődésben 1920-1944. In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Magyar Múzeum Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2005. 390-400.
 • Why was there no Historikerstreit in postcommmunist Hungary? RFE/RL East European Perspectives, Volume 6., Number 17.( 18 August 2004)
 • Geschichte im Transformationsprozess Ungarns. In: Ferenc Glatz (ed.): Innerhalb der Europäischen Union. Begegnungen.Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 22. Budapest, 2004. 151-168.
 • Bűnbakkeresés és holokauszt a rendszerváltás utáni Magyarországon. Rubicon, 2004/4/38-41.
 • A magyar kulturális örökség és az európai integráció. Európa 2002. V. évf.(2004) 1. szám 36-39.
 • Ungarische kulturelle Erbschaft und geistige Traditionen im Epochenwechsel. In: Gábor Erdődy (Hrg.): Mitteleuropa. Politische Kultur und europaische Einigung. Schriften des Zentrums für Europaische Integrationsforschung. Nanos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003. 15-26.
 • Un’ idea di Europa: uno sguardo dall’altro lato dell’ Europa. In: Falk Pingel (acura di): Insegnare l’Europa.Concetti e rappresentazioni nei libri di testo europei. Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli.Torino,2003. 13-29.
 • Politics and History in Kádár's Hungary. In: Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (Hrg. von Ferenc Glatz) 19. Budapest, 2003. 99-110.
 • Historical Scholarship and Politics inPost 1989 Hungary Institute for the Study of Europe Newsletter, Columbia University, Fall 2003, 4-8.
 • Méray–Horváth Károly. In: Szentpéteri, József (szerk.) Szürke eminenciások. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003. 132-135.
 • Az integráció az európai történészek szemével. Rubicon 2003/3-4/109-115.
 • Bűnbakkeresés és antiszemitizmus az első világháború utáni Magyarországon. Mozgó Világ 2003/7/23-28
 • A progresszió stációi. Jászi Oszkár Kossuth-képe. In: Ormos Mária (szerk.) Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Osiris, Budapest, 2003. 170-183.
 • Szakértelem és elkötelezettség. Leopold von Ranke magyarországi értelmezéseiről In: Krausz Tamás-Szvák Gyula (szerk.): Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Pannonica, Budapest, 2003. 177-183.
 • Central European Authoritarianism: A Balance Sheet. Patterns of Prejudice 35(2002):3, 93-96.
 • Scapegoats in Post-World War One Hungarian Political Thought. In: Attila Pók-Olli Vehvilainen (eds.):Hungary and Finland in the 20th Century. SKS FLS/ Studia Historica 68. Helsinki, 2002.
 • Einige Gedanken zur Geschichte und Geschichtsschreibung in Ungarn 1990-2000. Österreichische Osthefte 44(2002) Heft 1-2,315-325.
 • Bűnbakok és összeesküvők a huszadik századi Magyarországon. Elméleti és módszertani gondolatok. In: Karsai László-Molnár Judit (szerk.) Küzdelem az Igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. MAZSIHISZ, Budapest, 2002. 547-564.
 • Kossuth and Early Twentieth Century Hungarian Progressives. Hungarian Studies 16/2(2002)215-223.
 • Symbolic Geography. In: Attila Pók, Jörn Rüsen, Jutta Scherer: European History: Challenges for a Common Future. Edition Körber Stiftung, Hamburg, 2002. 74-89.
 • Képünk a világban. Európai Szemle 2002/2/121-124.
 • Wendepunkte der deutsch-ungarischen politischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Ungarn und Deutschland. Eine besondere Beziehung. Herausgegeben vom Haus der Geschichte Bad-Württemberg und vom Kulturinstitut der Republik Ungarn. Silberburg Verlag,Tübingen, 2002. 151-166.
 • Utószó. In: Grünwald Béla: A régi Magyarország 1711-1825. Szerk.: Poór János. Osiris, Budapest, 2001. 415-442.
 • The Politics of Writing European History in the Eastern Part of Europe. In: Hin zu neuen Zielen 2000. Hg. Glatz, Ferenc. Budapest, 2001. 119-129.
 • Pokáni a obet: Obetni beránci ve vychodni a stredny Evrope. Stredni Evropa. Roc. 16. c. 104/105 (2000), 46-57.
 • Scapegoats in Post-World War I Hungarian Political Thought. Hungarian Studies. Vol. 14 (2000), Number 2. 201-206.
 • Unreconstructable Girondins. Hungarian Radicals after the Second World War. In: The Phoney Peace. Power and Culture in Central Europe 1945-1949. Ed. R. Pynsent, University College, London, 2000. 216-221.
 • Eastern European Historiography in the Twentieth Century. In: An Assessment of Twentieth Century Historiography. Ed. R. Torstendhal, Stockholm, 2000, 113-126.
 • Undertaking History. In: Eustory Series, Shaping European History vol. I. Approaches to European Consciousness: Reflections and Provocations. Ed. Sharon Macdonald. Hamburg, 2000. 163-167.
 • Szabadkőműves bűnbakok. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerkesztette: Angi János és Barta János, Multiplex Media – DUP, Debrecen, 2000. 373-382.
 • Birodalmi egység és magyar szuverenitás. A dualizmus kori magyar közigazgatás politikumáról. In: Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára. Szerkesztette: Erdődy Gábor és Pók Attila. Korona Kiadó, Budapest, 2000. 137-148.
 • Bűnbakkeresés Közép- és Kelet-Európában. Európai Szemle. 2000/4. 83-101.
 • On the Atlantic Connection in 20th Century Hungary. International Dialogue (Moscow) 2000/1. 28-36.
 • A javithatatlan girondisták. Világosság 1999/3. 47-54.
 • British Manual on Hungary in 1944. In: Attila Pók (ed.) The Fabric of Modern Europe. Studies in Social and Diplomatic History. Essays in Honour of Éva Haraszti Taylor on the Occcasion of her 75th Birthday. Astra Press, 1999. 201-209.
 • Republikanismus und fortschrittliche Politik in Ungarn. In: Helmut Reinalter (hrsg.) Republikbegfriff und Republiken seit dem 18. Jahrhundert im europäischen Vergleich. Peter Lang, 1999. 239-247.
 • Lukács György ifjúkori budapesti műhelyeiről. Europai Szemle 1999/3/137-145.
 • Institutionelle Grundlagen und Zielsetzungen der Südosteuropa - Forschung in Ungarn und in den Vereinigten Staaten. In: Horst Forster (hrsg.) Südosteuropaforschung heute – Bilanz und Perspektiven. Institut für donauschwabische Geschichte und Landeskunde. Tübingen, 1999. 11-18.
 • Sühne und Opfer. Sündenböcke in Ost- und Mitteleuropa. Europäische Rundschau 1998/4/120-133.
 • Atonement and Sacrifice: Scapegoats in Modern Eastern and Central Europe. East European Quarterly XXXII (1998) 4/531-548.
 • 1956 Revisited. Contemporary European History 7/2 (1998) 263-270.
 • Istoriceskoje prostranstvo. Mezdunarodnij dialog (Moskva) 1998/1. 149-160.
 • Hungarian Historiography. In: D. R.Woolf (editor) A Global Encyclopedia of  Historical Writing. Garland Publishing, Inc. New York&London, 1998, 431-433.
 • Hajnal István In: D. R.Woolf (editor) A Global Encyclopedia of  Historical Writing. Garland Publishing, Inc. New York&London, 1998, 393.
 • Domanovszky Sándor  In: D. R.Woolf (editor) A Global Encyclopedia of  Historical Writing. Garland Publishing, Inc. New York&London, 1998, 242.
 • Horváth Mihály In: D. R.Woolf (editor) A Global Encyclopedia of  Historical Writing. Garland Publishing, Inc. New York&London, 1998, 424-425.
 • Marczali Henrik In: D. R.Woolf (editor) A Global Encyclopedia of  Historical Writing. Garland Publishing, Inc. New York&London, 1998, 593-594.
 • Mályusz Elemér In: D. R.Woolf (editor) A Global Encyclopedia of  Historical Writing. Garland Publishing, Inc. New York&London, 1998, 590.
 • Szalay László In: D. R.Woolf (editor) A Global Encyclopedia of  Historical Writing. Garland Publishing, Inc. New York&London, 1998, 872-873.
 • Szekfű Gyula In: D. R.Woolf (editor) A Global Encyclopedia of  Historical Writing. Garland Publishing, Inc. New York&London, 1998, 873.
 • Szűcs Jenő In: D. R.Woolf (editor) A Global Encyclopedia of  Historical Writing. Garland Publishing, Inc. New York&London, 1998, 873.
 • A többpólusú világrendszer felé (1990-1997) In: Magyarovics Tamás - Pók Attila: A nemzetközi kapcsolatok 1945-1997. Magyar Atlanti Tanács, Budapest, 1997. 55-74.
 • Zum Problem der Periodisation der Geschichte der Ostblocklander. In: Ferenc Glatz (Hrg.): Die Geschichte des Ostblocks (1945-1991). Europa Institut, Budapet, 1998. 49-53.
 • Die historischen Räume Europas. In: Ferenc Glatz (ed.) Die kleinen Nationen in Europa. Europa Institut Budapest, Budapest, 1997. 109-118.
 • Germans, Hungarians and the Destruction of the Hungarian Jewry. In: Cesarani, David (ed.) Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary in 1944. Berg, Oxford-New York, 1997.147- 158.
 • Der Nationalismus: eine politische Kraft in Ungarn? Was - Zeitschrift für Kultur und Politik Nr. 88. (März 1997.) 151-156.
 • Bűnbakkeresés és Holocaust In: Randolph L. Braham - Attila Pók (eds.) The Holocaust in Hungary. Fifty Years Later. Columbia University Press, New York, 1997. 71-78.
 • „Ordo ab chaos!” A magyarországi magasfokú szabadkőművesség műhelyeinek tagnévsora (1893) In: Kalmár János (ed.) Miscellanea fontium historiae Europae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. ELTE, BTK. Budapest, 1997. 373-386.
 • Nach Mißerfolgen werden Sündenböcke gesucht. In Ungarn fand man Freimaurer und andere Verschwörer. Quator-Coronati-Berichte (Wien) Heft 17(1997) 131-137.
 • „Zur Linderung der Not beitragen”. Die Grenzlogenzeit und der unpolitische Verein „Humanitas”. Quator-Coronati-Berichte (Wien). Heft 17 (1997) 35-40.
 • From Xenophobia to the Holocaust:on the Hungarian Case. In: Búza János - Csató Tamás - Gyimesi Sándor (eds) Challenges of Economic History. Essays in Honour of Iván T. Berend. University of Economics, Budapest, 1996. 251-261.
 • Scholarly and Non-Scholarly Functions of Historical Research Institutions. An Outline of the Case of Hungary in International Context. In: KVHAA Konferenser 37, Stockholm, 1996. 169-177.
 • A Recent Hungarian Plan to Address the Minority Issue. In: Status of the Minorities in the Federal Republic of Yugoslavia (Scientific meetings of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Book LXXXIV, Department of Social Sciences, Book 19. Belgrade, 1996. 573-578.
 • Un plan hongrois adopté récenment sur la question des minorites. In: Jöel Kotek (ed.) L’Europe et ses villes-frontiers. Editions Complexe, 1996. 297-305.
 • Szabadkõmûves bűnbakok. Kelet XXXIX (1996) 3-6.
 • Einheit und Spaltung in der glänzendsten Periode. Die französische und englische Richtung in Ungarns Freimaurerei. Quator-Coronati Berichte (Wien) Heft 15 (1995) 186-191.
 • Die europäische Integration Ungarns aus der Sicht eines Historikers. In: Daniel Kaeser (ed.) Lingua Helvetica. Universität für Wirtschaftwissenschaften, Budapest, 1995. 21-31.
 • Bűnbakok nyomában. Önvizsgálat és felelõsségkeresés Közép- és Kelet-Európában az első világháború után. Debreceni Szemle. 1994/3/360-369.
 • Modern Sociology and Modern Art in Early Twentieth Century Hungary. Hungarian Studies 9/1-2 (1994) 65-71.
 • Was bedeutet es, ein Ungar zu sein? Zu Begriff und Repräsentation des Ungarntums. Werkstatt Geschichte 8 (1994) 41-47.
 • Logen unterstüzten den Kulturkampf. Freimaurerei und fortschrittliche Politik in Ungarn von 1886 bis 1914. Quator- Coronati Berichte. (Wien) Heft 14 (1994) 112-117.
 • Looking for the Scapegoat. Attitudes of Losers in Central and Eastern Europe after 1919. In: Albert van Goudover (ed.): Great Peace Congresses in History 1648-1990. Utrecht, 1993. 61-68.
 • Some Problems of 20th Century European Integration from an East European Angle - a Historian's Hopes and Doubts. In: Glatz Ferenc (szerk.): Szomszédaink között Kelet-Európában. Budapest, TTI, 1993. 289-294.
 • A magyar társadalomtudomány alkimistája, Méray-Horváth Károly. In: Glatz Ferenc (szerk.) A tudomány szolgálatában. Budapest, TTI, 1993. 365-370.
 • Friend or Foe? (Some Twentieth Century Images of Germany in Eastern and Central Europe) In: Glatz Ferenc (szerk.): Európa vonzásában, Budapest, TTI, 1993. 231-240.
 • Progressive and Evolutionary Ideas in Hungarian Historical and Political Thought in Late 19th and Early 20th Century. In: Ragnar Björk (ed.): Contemplating Evolution and Doing Politics. Stockholm, 1993. 78-88.
 • National and Social Aims in 20th Century Hungarian Youth Movements. In: Denise Faurel-Rouif (ed.): La Jeunesse et ses mouvements. CNRS, Paris, 1992. 133-146.
 • Experiences in the Teaching of Modern European History to American Students. In: György Kukovecz (ed.) Teaching Modern European History. Experiences & Prospects. Szeged, 1992. 93-103.
 • Nemzet és nemzetiség Grünwald Béla gondolkodásában. In: Verbürgerlichung in Mittel-europa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburtstag. Herausgegeben von Éva Somogyi. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1991. 215-228.
 • Ranke, a historizált historikus. Világosság, 1990/4/ 295-300.
 • Oszkár Jászi as the Organizational Leader of a Reform Movement. In: Reformists & Radicals in Hungary. Etudes Historiques Hongroises 1990. Vol.5. Budapest, 1990. 105-112. Published also in Hungarian Studies Review, Vol. XVIII., Nos. 1-2 (1991) 17-25.
 • Történeti tudat – nemzettudat . Népművelés, 1989(36) /7/ 22-23.
 • The Social Function of Sociology in Hungary. In: Indiana University Studies on Hungary. 3. Edited by György Ránki & Attila Pók. Akadémiai Kiadó,  Budapest, 1989. 265-283.
 • Hongarie en de Habsburgers. In: Wilfred Simons (ed.) Geschiedenislessen in Hongarie. Geschiedenis in de Klas. Dokumenten 29. Warmond, 1989. 3-12.
 • György Lukács' Workshops in Fin-de-siecle Budapest. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 34 (1988/2-3) 257-264.
 • Témaválasztás és módszer a historiográfiában. Történelmi Szemle 1987-1988 (2) 227-236.
 • Rankes Einfluss auf Geschichtsschreibung und Geschichtsdenken in Ungarn - ein historisierter Historiker. In: Leopold von Ranke und die moderne Geschichtswissenschaft. Herausgegeben von Wolfgang J. Mommsen. Klett-Cotta, Stuttgart, 1987. 201-214.
 • Neue Staatstruktur des Habsburgerreiches – neues Verwaltungssystem nach dem Ausgleich in Ungarn. In: Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830-1918. Herausgeber Ferenc Glatz und Ralph Melville. Akadémiai Kiadó, Budapest - Steiner Verlag, Wiesbaden, 1987. 189-202.
 • Gondolat és cselekvés konfliktusai a "Huszadik Század" körében. Valóság, 1987/9/44-55)
 • British Military Handbook on Hungary. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 1986/1-2. 127-132.
 • Két fejezet A magyar sajtó története 1848-1890 c. műben. Szerkesztette: Kosáry Domokos és Németh Cs. Béla. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. 611-624., 639-648.
 • Webb, Sidney James. A nemzetközi munkásmozgalom történetébôl. Évkönyv, 1984/242-245.
 • A fabianus ideológia kialakulása. A nemzetközi munkásmozgalom történetébôl. Évkönyv, 1984. /164-168.
 • Az 1876-1890 és 1939-1941 közötti fejezetek. Magyarország történetének kronológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 743-782., 964-982.
 • A történelmi materializmus a századforduló Magyarországán. Történelmi Szemle, 1977/2/ 348-359.
 • Társadalomtörténet az NDK-ban. Történelmi Szemle, 1976/4/ 774-776.
 • A polgári radikális ideológia kialakulásáról. Világosság, 1975/6/ 335-339.
 • Néhány dokumentum a Huszadik Század történetéhez. Századok, 1974/5-6/ 1187-1206.

 

FONTOSABB NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK ÉS MÁS KÜLFÖLDI ELŐADÁSOK

 • 1988-tól 2002-ig minden évben 20 előadásból álló sorozat Bécsben az Institute of European Studies-ban: "Eastern Europe in the 19-20th Centuries"
 • 1997-2000-ig minden évben 20 előadásból álló sorozat Bécsben az Institute of European Studies-ban: Jews in Modern Eastern and Central Europe
 • 2010 Remembering or Forgetting? What is the Better Way to Reconciliation? Paper presented at the conference of the Chinese Academy of Social Sciences, Beijing2010
 • 2010 Politics and History in Post1989 Hungary, Institute of World History of the Chinese Academy of Social Sciences, Beijing
 • 2010 Hungary- a Traumatized Country after 1919. CISH Congress, Amsterdam
 • 2010 1956 in der ungarischen Erinnerungskultur. Ungarische Kulturtage in Karlsruhe
 • 2009 The Political Uses of Historical Myths and the Fabrication of Hatreds. A Twentieth Century Hungarian Perspective, Sofia University
 • 2008: Varsó:Das Jahr 1956 –Eine Zasur der ostmitteleuropaischen Geschichte. Eine Tagung des Europaischen Netzwerkes Erinnerung und Solidaritat
 • 2008: Jeruzsálem, the Hebrew University: Why was there no Historikerstreit in Hungary?
 • 2008: Prága, a Cseh Tudományos Akadémia konferenciáján, Csehszlovákia megalakulásának 90. évfordulóján: Ungarische
  Interpretationen der Gründung der Tschechoslowakei
 • 2007 Continuities and Discontinuities in 20th Century Hungarian Anti-Semitism . University of Southampton
 • 2007 Politics and Historical Scholarship in Post-Communist Hungary. Hungarian Cultural Institute, Sofia
 • 2006 The Politics of Hatred in Hungary in 1956. School of Slavonic and East European Studies, London
 • 2006 East and West in Modern Hungarian Political Thought. Institute of East European History. Vienna University
 • 2006 Remapping the Mind. East and West in Post Communist Central European Historical and Political Thought. Babes-Bólyai University, Cluj
 • 2006 Captive Minds and Scapegoats in Stalinist Hungary. Indiana University
 • 2006 Central Europe: A Post-Communist Obituary. Institute of European Studies, Florence
 • 2005 From the Captive Mind of Captive Nations to the Enlarged Mind. A Report from Early 21st Century Central Europe. Columbia University in New York
 • 2005 Historical Issues in Hungarian Politics 1990-2005. University of Geneve, at a conference of the European Science Foundation
 • 2005 The Second World War in Hungarian Collective Memory. Lithuanian Institute of History,Vilnius
 • 2004 Two lectures at the University of Toronto, Trinity College: Intellectuals in Post-Communist Eastern and Central Europe: Hopes and Fears, History and Historians in Present Day Hungary: A Case Study in Post-Communist Intellectual Life
 • 2004 The Politics of Hatred in Hungary 1920-1945. Warsaw, Institute of History of the Polish Academy of Sciences
 • Continuity and Discontinuity in Hungarian Historical Scholarship after 1990. Bratislava, Institute of History of the Slovak Academy of Science
 • Approaches to the Hungarian Holocaust, 1990-1994. Why was there No Historikerstreit in Hungary? The Holocaust in Hungary: Sixty Years Later Conference at the Holocaust Museum in Washington
 • 2004 British Policy towards Hungary in 1943-44. At the conference on British- Hungarian relations since 1848 in London at the School of Slavonic and East European Studies
 • 2003 Lajos Kossuth and the Hungarian "Progressists”. At a conference of the Hungarian Chair in Bloomington (Indiana, USA)
 • 2002 Geschichte im Transformationsprozess Ungarns. Historisches Kolleg, München
 • The Politics of Writing Social and Economic History in Hungary 1967-1989. At the World Congress of Hungarology in Yuveskula (Finland)
 • 2001 German-Hungarian Relations 1945-1990. Paper read at a conference on the history of German-Hungarian relations at  the University of Tübingen
 • 1999-2000 Participation in the project on European Historical Consciousness at the Kulturwissenschaftliches Institut in Essen, led by Prof. Jörn Rüsen (5 conferences in Essen and Braunschweig)
 • 1998  Sixth Conference of Finnish and Hungarian Historians in Helsinki. Paper on Scapegoats in Post-World War One Hungarian Political Thought
 • 1997  Lecture series at the Universitiy of Denver on ideological aspects of the post-communist transition in East-Central Europe
 • 1997  Die institutionellen Grundlagen und Zielsetzungen der Südosteuropa-forschung: Ungarn und die USA im Vergleich. Lecture at the conference held  on the occasion  of the tenth anniversary of the foundation of the Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen (Germany)
 • Demokratie auf Wiederruf? Ost-Mitteleuropa fünf Jahre nach der Öffnung. Mitteleuropa Institut. Mürzzuschlag (Austria)
 • 1996  Die historischen Räume Europas. Vilnius University.
 • 1995  From Xenophobia to the Holocaust. Anti-Semitism in Hungary. UCLA, Los Angeles,Center of European Studies.
 • 1995  A Hungarian Policy Proposal to Adress the Problems of National Minorities in Eastern Europe. Serbian Academy of Sciences, Belgrade.
 • 1995  Problems of European Integration from the Perspective of a Hungarian Historian. Croatian Council of the European Movement, Zagreb.
 • 1994  Die soziale und politische Rolle der Freimaurerei in Ungarn. Collegium Hungaricum, Vienna.
 • 1994  Social and Economic History in post-1956 Hungary-the Political-Ideological Setting. Rome, La Sapienzia University
 • 1994  The Scholarly and Political Uses of Historical Research Institutes. Uppsala University.
 • 1994  Germans, Hungarians and the Hungarian Holocaust. Holocaust Museum, Washington.
 • 1993  Nationale Symbole in Ungarn nach 1989. Berlin, Forschungstelle für Vergleichende Gesellschaftsgeschichte.
 • 1993  European Integration: a Historian’s Hopes and Doubts. Paper presented at conference of the Soros Foundation and Sofia University at Sofia University.
 • 1993  Friend or Foe? Images of Germany in Eastern Europe after World War I. UCLA, Department for Sociology.
 • 1992  Opening lecture (Hungary from the "k.u.k.Monarchy" to the Republic of Hungary) of the Hungarian week in Freiburg (Germany)
 • 1992  „Bürgerliche” Sozialismus–Auffassungen in Ungarn am Anfang des 20. Jahrhunderts. Österreichisches Ost - und Südosteuropa Institut, Vienna.
 • 1992  Lecture given on "Twentieth Century Images of Germany in Central Europe: the Great Friend or the Great Enemy?" at the Center for German & European Studies of Georgetown University, at the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (Johns Hopkins University), at the Elliott School of International Affairs of George Washington University, at the University of Pittsburgh (Graduate School of Public & International Affairs & the Centers on East European & West European Studies), at the Fletcher School of Law & Diplomacy (Tufts University)
 • 1991  The Great Peace Congresses. International Conference at Utrecht University. Paper read: Looking for the Scapegoat. Attitudes of Losers in Central & Eastern Europe after 1919–20.
 • Opening lecture on "Hungary's Place in Europe" at the founding session of the Swedish Paneuropean Movement in Stockholm
 • 1991  Culture & Society in Early 20th Century Hungary. An International Conference at the Santa Barbara. Museum of Art & the University of California, Santa Barbara. Paper read on "The Huszadik Század & the Renewal of Art & Literature"
 • 1990  International Conference of the Institute of World History of the Soviet Academy of Sciences in Moscow on the "Comparative History of Civilizations". Paper read on the "Use & Abuse of the Concept of Progress  in the Comparative History of Civilizations"
 • 1990  First Conference of the Council of Ethnic Accord of IREX sponsored by the Carnagie Corporation in New York. Paper read on "Ethnic Tensions in Hungary"
 • 1989  Meeting of the Joint Committee of Swedish & Hungarian Historians in Sweden. Paper read on "Evolutionism in Hungary"
 • 1989  Sozialismus und bürgerliche Intellektuelle in Ungarn am Anfang des 20. Jahrhunderts. University of Salzburg.
 • 1987  Ranke memorial conference of the International Committee of Historiography in Bad Homburg(FRG). Paper read on "Ranke in Hungary"
 • 1986  Fourth Conference of British & Hungarian Historians in Szécsény (Hungary). Paper read on "Current problems of Hungary in a Historical Perspective"
 • 1985  Oszkár Jászi memorial conference in Oberlin: The Quest for Political Order in East Central Europe. Paper read on "Oscar Jászi as the Organizer of a Reform Movement"
 • 1985  World Congress of Historians in Stuttgart. Paper read at the round‑table discussion on the problems of the publication of 19‑20th century sources on "Chronicles as a new genre of historiography"
 • 1985  First meeting of British & Hungarian teachers of History in Budapest. Paper read on "Key Issues & Interpretations of Hungarian History"
 • 1985  György Lukács Conference at Rutgers University, Camden. Paper read on the "Workshops of the  Young Lukács in Budapest"
 • 1985  Conference on Hungary & Europe in the 19‑20th Centuries of the Hungarian Chair at Indiana University, Bloomington. Paper read on "The Social Function of Sociology in Hungary"
 • 1985  Second Conference of American & Hungarian Historians in Princeton. Paper read on "The  Image of the Others as an Issue of Hungarian Historiography"
 • 1984  Conference on Great Britain & Eastern Europe in 1944 in London. Paper read on "Transylvania & Great Britain in 1944"
 • 1983  Conference of the Joint Committee of East German & Hungarian historians in Schwerin. Paper read on the "Popularization of Historical Knowledge in Hungary"
 • 1980 World Congress of Historians in Bucharest
 • 1979  Problems of the Methodology of History. Conference in Berlin on the occasion of the 70th birthday of Prof. E. Engelberg. Paper on „Problems of Methodology in Hungarian Historical Scholarship.”