SUDÁR Balázs tudományos főmunkatárs
Tel.: +36-1-224-6700/693
E-mail:

bsudar@tti.hu
sudarbalazs@hotmail.com


TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD

KUTATÁSI TERÜLET

 • oszmán-török művelődéstörténet; hódoltsági török művelődéstörténet; hódoltsági török források kutatása

KANDIDÁTUSI DISSZERTÁCIÓ / PHD

A Palatics-kódex török versgyűjteményei és a hódoltsági török művelődéstörténet
2004

SZERKESZTŐ / ROVATVEZETŐ / SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

 • Keletkutatás
 • Függőkert. Orientalisztikai tanulmányok

FONTOSABB ÁLLAMI, SZAKMAI DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

 • Akadémiai Ifjúsági Díj (2006)
 • Klaniczay Tibor-díj (2006)

VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

 • Trombita, rézdob, tárogató...” .A török hadizene és Magyarország. (Csörsz Rumen Istvánnal) Enying, 1996.
 • „Görösgál ostroma” 1555-ben és a hódoltsági török epikus költészet. Hadtörténelmi közlemények, 2002/2, 353–374. old.
 • Gül Baba és a magyarországi bektasi dervisek. (Ágoston Gáborral) Budapest, 2002.
 • Turkish Courtly Music under 16th-century Ottoman Rule in Hungary. In: Irano-Turkic Cultural Contacts in the 11th-17th centuries. (Acta et Studia I.) ed: Éva M. Jeremiás. Piliscsaba, 2003[2002], 233–243. old.
 • Kajguszuz Abdál: Bolondok könyve. (Ford: Sudár Balázs.) Budapest, 2003.
 • Török fürdők a hódoltságban. Történelmi Szemle, 2003/3–4. 213–263. old. Baths in Ottoman Hungary. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 2004/4. 391–437. old.