SZABÓ Dániel tudományos főmunkatárs
Tel.: +224-6700/658
E-mail:

szaboda@hotmail.com,
sza8533@helka.iif.hu,
dszabo@tti.hu


TUDOMÁNYOS FOKOZAT

a történettudomány kandidátusa

KUTATÁSI TERÜLET

 • A XIX - XX. századi politika (pártok, választások, parlamentarizmus, tüntetések) történet;
 • A politikai kultúra és a tömegkultúra összekapcsolódása (emlékművek, katonadalok, hirdetések, stb.);
 • Az első világháború társadalomtörténete

KANDIDÁTUSI DISSZERTÁCIÓ / PHD

A Néppárt története 1895-1914
1985

VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

 • A magyar álláspontok helye a Szerbiával szembeni hadicélok rendszerében. Bp. 1978.
 • Parlamentarizmus Magyarországon 1867-1944. (Boros Zsuzsával közösen) az 1867-1919 közötti rész. Bp.1999. 9-156.
 • Kossuth és a szimbolikus politika (Két levél) in. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv.23. Kaposvár, 1992. 171-193.
 • A Magyar társadalom politikai szerveződése a dualizmus korában (Párt és vidéke). Történelmi Szemle 1992 (XXXIV)/3-4. 199-230.
 • Egy választás Erdélyben(1869) Századok 1992/3-4.449- 464.(1993).
 • A botrányhős Verhovay in. Gerô András(szerk.): Skandalum. Bp. 1993. T-Twins 55-75.
  Wahlsystem und Gesellschaftsstruktur in Ungarn in den beiden letzten Jahrzehnten des Dualismus 1896 - 1910. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 35 1 - 4).1989 (1994) 181 - 204.
 • A nemzeti áldozatkészség szobra (Avagy fából vaskatona).Budapesti Negyed 3. szám. 1994/tavasz. 59 - 84.
 • In Hoc signo vinces. Egy nem versengô választás történetéhez. In. Rendi társadalom - Polgári társadalom. Supplementum, 1995.391 -407.
 • Kisvárosi politikai értékrendek (Avagy egy történész a nagypolitikában). In. Történelmi Tanulmányok. Studia Miskolcinensia 3. Miskolc. 1999. 194 - 202.
 • Magyarország nem volt, hanem lesz. Háborús lelkesedés a populáris színelőadások tükrében. In. A pesti polgár. Tanulmányok Vörös Károly emlékére. Szerk.: Gyáni Gábor és Pajkossy Gábor. Debrecen 1999. 185 - 198.
 • Egy diáktüntetés mellékterméke (Ki mitől fél?) In. Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerkesztette: Angi János és Barta János. Multiplex Media - DUP, Debrecen, 2000. 221 - 238.