Üdvözöljük a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének honlapján

Welcome to the homepage of the Institute of History of the Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences

 
   
 

Tóth Gergely Talentum Akadémiai Díjban részesült

Tóth Gergely, az MTA BTK TTI tudományos munkatársa lett az egyike azon négy fiatal tehetségnek, aki ez évben a Talentum Akadémiai Díjat kapta. A 2012. február 7-én kiosztott elismerést Kelemen Barnabás hegedűművész, Csonka Szabolcs fizikus, Tóth Judit biokémikus és Tóth Gergely történész vehette át. Az idén tizedik alkalommal kiosztott díjat Kenyeres Sándor alapította 2002-ben magánvagyonából a kiemelkedő tehetségek támogatására. Az egyenként húszezer euróval járó díjat a mostani kitüntetettekkel együtt eddig 35 fiatal tudós és művész kapta meg. A kiadást Tóth tízkötetesre tervezi, amelynek idén jelenik meg a második kötete. A kiadás előkészítésében részt vesz Glück László, az MTA BTK TTI tudományos munkatársa, illetve Gőzsy Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem oktatója is. „Bél művének publikálásával a honi humántudományok nagyon jól járnak. Az egyes városok, várak, falvak, a természeti és épített környezet, az emberek és nyelvek, a helytörténet érzékeny és pontos leírása kiapadhatatlan kincsesbánya a történelem, néprajz, művészettörténet, irodalomtörténet, vagy akár a történeti ökológia számára. Így nekem, és a bölcsész kutatótársaimnak is elemi érdekem, hogy ez a nagy vállalkozás éljen és virágozzék, s hogy annak motorja, Tóth Gergely megkapjon minden támogatást” – mondta Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója az ünnepségen elhangzott méltatásában.

 

 

Antonín Kalous vehette át a Kubinyi András Díjat

2012. január 27-én harmadik alkalommal került sor a Kubinyi András Díj átadására a Budavári Palota Barokk udvarában. A díjat Antonín Kalous, az olmützi Palacky Egyetem (Csehország) munkatársa kapta a későközépkori pápai diplomácia közép-európai tevékenységét bemutató, Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450–1526) c. kötetéért és a középkortudomány terén nyújtott tudományos teljesítményéért.

Az idén első alkalommal odaítélt Kubinyi András Ifjúsági Díjat Szakálos Éva, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténész hallgatója nyerte „Az illési Szent Egyed-templom kapuzata és annak helye a magyarországi romanika művészetében” c. pályaművéért.

 

 
 

Több intézet integrációjával létrejött
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja

Az MTA átszervezése keretében a Történettudományi Intézet 2012. január 1-jétől az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont keretében működik tovább. Az új intézet nevének rövidítése: MTA BTK TTI. Az Akadémia új kutatkóközpontjairól további tájékoztatást nyújt az MTA honlapja: http://mta.hu/mta_hirei/a-magyar-tudomanyos-akademia-kutatokozpontjai-es-kutatointezetei-2012-tol-128963.

A BTK-t alkotó intézetek: Filozófiai Intézet (FILKI), Irodalomtudományi Intézet (ITI), Művészettörténeti Intézet (MKI), Néprajzi Intézet (NKI), Régészeti Intézet (RI), Társadalomkutató Központ (TK), Történettudományi Intézet (TTI), Zenetudományi Intézet (ZTI).

Az átszervezéssel egy időben változás történt a TTI élén is. A több mint két évtized után nyugállományba vonuló Glatz Ferenc akadémikus utódjaként a Történettudományi Intézet igazgatójává, egyben a Bölcsészettudományi Kutatóközpont megbízott főigazgatójává intézetünk eddigi igazgató-helyettesét, Fodor Pált nevezték ki. Az új igazgató programját a napokban tesszük közzé honlapunkon!

 

 
 

2011. december 13-án 11 órától intézetünk Tanácstermében A nyugati kapu. Ausztria szerepe a magyar külpolitikában 1945–1970 címmel műhelybeszélgetést rendezünk, a bevezetőt Gecsényi Lajos, intézetünk tudományos főmunkatársa tartja.
Meghívó

2011. december 20-án 11 órától Összintézeti értekezletre kerül sor intézetünk Tanácstermében, ezt követően 12 órától intézetünk munkatársait évbúcsúztató ünnepségre invitáljuk a Jakobinus Terembe.

 
     
 

2011. december 7-én tartotta az MTA Társa-dalomkutató Központjának Tudományos Tanácsa záró rendezvényét intézetünk Tanácstermében, ahol a Társadalomkutató Központ elnöke, Glatz Ferenc akadémikus mellett jelen volt Németh Tamás, az Akadémia főtitkára és Csépe Valéria, az Akadémia főtitkár-helyettese. Az ülésen Glatz Ferenc áttekintést adott  az 1996-2000. évi intézetkonszolidáció eredményeként létrejött Társadalomkutató Központ 10 évéről, majd a főtitkár és a főtitkárhelyettes asszony méltatta Glatz elnök úr tevékenységét és az Akadémia ajándékát adta át neki.

A Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozata 2011. december 8-án intézetünk Tanácstermében tartotta év végi beszámoló műhelykonferenciáját, ahol Glatz Ferenc akadémikus, a magyar tagozat elnöke összefoglaló előadást tartott. Előadást tartott Nikowitz Oszkár, a belgrádi Magyar Nagykövetség nagykövete: mennyiben függ össze a második világháború értékelése a most elfogadott szerbiai rehabilitációs törvénnyel. Az ülésen megjelent a Köztársasági Elnök képviseletében Csóti György nagykövet, elnöki tanácsadó, a Külügyminisztérium Nyugat–Balkán Főosztályának szakmai főtanácsadója, Fehérvári István, továbbá a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető.

 

 
     
 

2011. december 9-10-én a Jakobinus teremben nemzetközi konferenciára kerül sor Az áldozatok magánya. A második világháborús emberi áldozatok megszámlálásának módszertani, etikai és politikai aspektusai címmel az Európai Emlékezet és Szolidaritás Hálózata és a Német–Orosz Múzeum Berlin–Karlshorst szervezésében, az MTA Történettudományi Intézetének támogatásával. A megnyitót intézetünk igazgató-helyettese, Pók Attila tartja, az előadók között intézetünk tudományos munkatársa, Stark Tamás is szerepel.
Meghívó

2011. december 6-án intézetünk munkatársai, Soós István, Tringli István, Skorka Renáta, Klement Judit és Glück László, valamint Raimo Pullat akadémikus részvételével várostörténeti műhelybeszélgetésre kerül sor az MTA Történettudományi Intézete és a Budapesti Európa Intézet szervezésében, ahol a kutatók beszámolnak a középkortól napjainkig tartó időszakot átfogó nemzetközi és hazai kutatásokról.

 
     
 

A Cseh Tudományos Akadémia Történeti Intézete nemzetközi konferenciát rendez 2011. december 1-3. között Prágában A visegrádi országok nemzeti történelmének pozitív és negatív hősei a szomszéd országok historiográfiai reflexióiban címmel, ahol az MTA Történettudományi Intézete több munkatársa is előadást tart: Csukovics Enikő, Fónagy Zoltán, Neumann Tibor és Szarka László. A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak, a tolmácsolást négy nyelven biztosítják.
Meghívó
Program

2011. december 6-án 11 órától Tringli István, intézetünk középkori osztályának tudományos főmunkatársa tart előadást Várostörténeti helyrajz és történelem címmel az MTA Történettudományi Intézetének Tanácstermében, melyet műhelybeszélgetés követ.
Meghívó

 
     
 

Az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék és a DE BTK „A magyar nemzettudat modernkori emlékezethelyeit kutató" Munkacsoportja és Historiográfiai Munkacsoportja kétnapos (2011. nov. 24-25.) közös konferenciát rendezett A magyar történettudomány a második világháború után címmel az ELTE BTK Történeti Intézetének Szekfű Gyula Könyvtárában. A nyitó előadást intézetünk igazgatója, Glatz Ferenc akadémikus tartotta A  nemzetközi  történettudomány irányai 1945-2011 címmel.Továbbá intézetünk igazgató-helyettese Pók Attila és tudományos főmunkatársa, Vörös Boldizsár is egy-egy előadással járult hozzá az rendezvényhez.

2011. november 29-én a Történettudományi Intézet Tanácstermében 14 órakor Sudár Balázs, intézetünk tudományos főmunkatársa Egy török világutazó nyomában, avagy hogyan olvassuk Evlia útleírását címmel előadást tart, melyet műhelybeszélgetés követ. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Meghívó

 
     
  2011. november 18-án 11 órakor A magyar történetírás nemzetközi jelenléte címmel műhelybeszélgetésre kerül sor intézetünk Tanácstermében, az Edition Ungarische Geschichte című, Berlinben megjelenő sorozat útnak indulása kapcsán.
Meghívó
2011. november 15-én 11 órakor Skorka Renáta, intézetünk tudományos munkatársa tart előadást Bécs és a magyar külkereskedelem a 14. században (Hitek és tévhitek) címmel.
Meghívó
 
     
 

Vajdasági Magyar Tudományos Társaság „A délvidéki magyarság múltja, jelene és jövője „ címmel tudományos tanácskozást szervezett 2011. november 12-én, Újvidéken a Tartományi Kormány  tanácstermében.A tanácskozás nyitó előadását Glatz Ferenc, az MTA volt elnöke tartotta Magyar Tudományosság a Kárpát-medencében és Európában címmel.

Újvidéki tartózkodása alkalmával Glatz akadémikus, mint a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának elnöke lerótta kegyeletét a második világháború áldozatainak emlékművei előtt.  Koszorút helyezett el mind a két emlékhelyen: mind a Duna-parton, mind  a Futaki úti katolikus temetőben.

 
     
  Megjelent a Történelmi Szemle 2011/3. száma, benne Glatz Ferenc, Péter Katalin, Varga Szabolcs, Ózer Ágnes, Baráth Magdolna és Fiziker Róbert tanulmánya, valamint a Műhely rovatban C. Tóth Norbert munkája olvasható.
Bővebben

Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy a 2011. november 25-ére tervezett A mindennapi élet a modernizáció korában – téma és szemléletmód című műhelybeszélgetés elmarad.

 
     
 

Megjelent a Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok sorozat 43. kötete, Fejérdy András Magyarország és a II. vatikáni Zsinat 1959-65 című munkája.


Bővebben

2011. november 8-án 14 órakor Deborah S. Cornelius, a Rutgers University és a Franklin and Marshall College egykori tanára ez évben megjelent Hungary in World War II. Cought in the Cauldron című könyve kapcsán műhely-beszélgetést rendezünk intézetünkben.
Meghívó

 
     
 

2011. október 18-án 12 órától intézetünk Tanácstermében Demeter Gábor fiatal kutató tart előadást Kliometrikus és geográfiai módszerek a történeti kutatások szolgálatában címmel.
Meghívó

2011. október 25-én 11 órától Pótó János, intézetünk tudományos főmunkatársa, osztályvezetője tart előadást Köztér-elnevezések a szimbolikus politika tévútjain címmel az intézet Tanácstermében.
Meghívó

 
     
 

A História Könyvtár Okmánytárak című sorozatában megjelent Nógrády Árpád Kanizsai László számadáskönyve című műve.

Bővebben

2011. október 14-én 11 órakor intézetünk Tanácstermében Gáti Károly történész, a Johns Hopkins University (Washington) School of Advanced
International Studies emeritus professzora tart előadást A kelet-európai rendszerváltozások nemzetközi környezete címmel.
Meghívó

 
     
 

2011. szeptember 30-án az MTA Történettudományi Intézete az MTA Társadalomkutató Központjával és az Európa Intézet Budapesttel együttműködve nemzetközi konferenciát rendez Az együttéléstől a tömeggyilkosságokig a Balkánon a 20. században címmel, melynek helyszíne a Kongresszusi Terem lesz.
Meghívó

2011. október 4-én Erdélyi Gabriella, intézetünk tudományos munkatársa tart előadást Szökött szerzetesek. Társadalmi mobilitás és a fiatalok kultúrája Magyarországon a 16. század elején címmel.
Meghívó

 
     
 

Elkészült a Történettudományi Intézet 2011. második félévi aktualizált rendezvényterve. A program idén is igen változatos - nemzetközi konferenciával, intézeti előadásokkal, műhelybeszélgetésekkel és a Fiatal kutatók fórumának előadásával.
Bővebben

2011. szeptember 29-én adták át ünnepélyes keretek között az Auflösung historischer Konflikte im Donauraum c. nemzetközi kötetet intézetünk igazgatója, Glatz Ferenc 70. születésnapja alkalmából a Kongresszusi Teremben. A kötetet Arnold Suppan professzor, az Osztrák Tudományos Akadémia alelnöke szerkesztette.
Tartalomjegyzék

 
     
 

Június 21-én 11 órakor a Fiatal kutatók fóruma keretében C. Tóth Norbert tartott előadást intézetünk tanácstermében Nádor = helytartó a középkori Magyar Királyságban? címmel.

Megjelent a Történelmi Szemle 2011/2. száma, benne Gyáni Gábor, Jakó Klára, Prepuk Anikó, Püski Levente és Stefano Bottoni tanulmánya. A Műhely rovatban Benda Judit, a Dokumentum rovatban pedig Nagy Kornél írásai olvashatók. Bővebben

 
     
  A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete pályázatot hirdet fiatal kutató közalkalmazotti munkakör betöltésére. Kutatási téma: a 19. századi magyar és közép-európai történelem, különös tekintettel az ipari-technikai forradalom kérdéseire. Leadási határidő: 2011. július 10.
Pályázati felhívás
Június 15-én mutatták be Glatz Ferenc akadémikus 70.születésnapjának tiszteletére megjelent, a Magyar történettudomány az ezredfordulón című kötetet az ELTE BTK Kari Tanácstermében. A nyitó beszédet és az üdvözlést Mezey Barna rektor és Dezső Tamás dékán mondták. Gecsényi Lajos a kötet szerkesztéséről beszélt, az ünnepelt pedig A történettudomány tegnap, ma és holnap címmel tartott előadást.  
     
 

2011. május 30-án a Szerb–Magyar Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának vezetősége a vegyes bizottság szerb tagozatának meghívására Belgrádba látogatott. A két tagozat elnöke, Glatz Ferenc és Vojislav Stanovčić megállapodást írt alá, amelyben rögzítették a célokat és kijelölték a tagozatok feladatait és kompetenciáit a múltfeltárásban. A megállapodás komoly előrelépés a tényleges kutatómunka megkezdéséhez vezető úton. A képen (balról jobbra): Hornyák Árpád (a magyar tagozat titkára), Gecsényi Lajos (a magyar tagozat alelnöke), Vojislav Stanovčić (a szerb tagozat elnöke), Dimitrije Stefanović (a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia főtitkára), Glatz Ferenc (a magyar tagozat elnöke), Ljubiša Rakić (a SANU Természettudományi Osztályának elnöke) és Pók Attila (a magyar tagozat alelnöke) látható.
Megállapodás

2011. május 31-én Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Korchecz Tamás és a Szerb–Magyar Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának elnöke, Glatz Ferenc megállapodott arról, hogy a vegyes bizottság 1941-1948-as időszakra vonatkozó kutatásainak keretében, a Szerbiában folytatandó levéltári kutatásokat és visszaemlékezés gyűjtést szervezetileg a Magyar Nemzeti Tanács koordinálja.
Megállapodás

 
     
 

Május 24-én 11 órakor intézetünk tanácstermében Stefano Bottoni tart előadást a fiatal kutatók fóruma keretében Baráti együtt (nem) működés. A román és magyar belügyi szervek kapcsolatrendszere, 1948–1989 címmel.
Meghívó

Május 27-én 17 órakor kerül sor a Horvát Köztársaság Budapesti Nagykövetsége és az MTA Történettudományi Intézete szervezésében Sokcsevits Dénes Horvátország története c. könyvének bemutatójára az MTA Budavári Dísztermében. A rendezvény fővédnöke Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. A megjelenteket köszönti Glatz Ferenc akadémikus, intézetünk igazgatója és Ivan Bandić, a Horvát Köztársaság budapesti nagykövete. A könyvet Molnár Antal, intézetünk osztályvezetője mutatja be.
Meghívó

 
     
 

Megjelent az oszmánok kiűzése után Magyarország talpra állítását célzó reformterv az Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn. A Történettudományi Intézet és a Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. an der Universität Leipzig közös forráskiadványát Kalmár János és Varga J. János szerkesztette. A kötet bemutatására 2011. május 10-én 11 órakor kerül sor az Intézet első emeleti tanácstermében.
Meghívó

Május 5-én az MTA Székházának Dísztermében adták át Glatz Ferenc akadémikus, intézetünk igazgatója 70. születésnapjának tiszteletére megjelent Akadémia - a nemzet tanácsadója c. kötetet, mely az MTA Társadalomkutató Központja kiadásában jelent meg. A nyitó beszédet Pálinkás József elnök úr tartotta. Amíg az ünnepi kötet elkészült... címmel Láng István, a kötet szerkesztője, az ünnepelt pedig A tudomány közhaszna címmel tartott előadást. (Fotó: MTA)  
     
 

Magyarország és a Balkán a 20. században címmel tudományos konferenciát szervezett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. A 2011. április 15–16–án tartott nemzetközi  konferencián intézetünk több munkatársa is részt vett: Bíró László A Szerb Kultúrklub és a jugoszláv állam, Hornyák Árpád A Habsburg-kérdés és a Jugoszláv Királyság, Juhász József A magyar–szerb kapcsolatok Jugoszlávia felbomlásának időszakában címmel tartott előadást.

2011. április 19-én intézetünk vendége volt a neves francia turkológus professzor, Gilles Veinstein, aki A szigetvári hadjárat és Nagy Szulejmán szultán halála legendákon és mítoszokon túl címmel tartott előadást.

 
     
 

A História Könyvtár Kronológiák, Adattárak című sorozatában megjelent Horváth Richárd Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458 – [1476 ]– 1490) című műve. Bővebben

Április 12-én 11 órakor
Orosz István akadémikus
előadást tart Út a
jobbágyfelszabadítás
felé
címmel intézetünk
Tanácstermében.

Meghívó

 
     
  Megjelent a Történelmi Szemle 2011/1. száma, benne Zsoldos Attila, Tózsa-Rigó Attila, Pálffy Géza, Orosz István, E. Kovács Péter, Csapody Tamás és Pritz Pál tanulmánya. A Megemlékezés rovatban Pók Attila sorai olvashatók L. Nagy Zsuzsáról.
Bővebben
2011. április 6-án Tolna ad otthont Ránki György, az MTA Történettudományi Intézete egykori igazgatójának tiszteletére rendezett tanulmányi versenynek. A Ránki György Középiskolai Regionális Történelem Verseny döntőjén intézetünket Pótó János, a legújabb kori osztály vezetője képviseli.
Meghívó
 
     
 

Március 25-én 11 órakor a Szerb–Magyar Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozata szervezésében oral history témakörben tudományos tanácskozásra kerül sor. A tanácskozás célja megvitatni a kutatások során várható nehézségeket, számba venni a módszertani szempontokat és meghatározni a gyakorlati teendőket.

Március 29-én 11 órakor az intézet Tanácstermében kerül sor Thallóczy Lajos, a történész és politikus c. konferencia-kötet bemutatására. A kötetet Ress Imre, intézetünk újkori osztályának munkatársa mutatja be. A könyvbemutatót kutatói fórum követi.
Meghívó

 
     
 

2011. március 16-án intézetünk két munkatársa magas állami kitüntetésben részesült:

 

Fodor Pál a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, Burucs Kornélia a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette át.

Március 22-én 11 órakor Oborni Teréz, intézetünk kora újkori osztályának munkatársa tart előadást Az erdélyi állam megszervezése, 1556-1570 címmel a Tanácsteremben.


Meghívó

 
     
 

Stefano Bottoni, intézetünk tudományos munkatársa Sztálin a székelyeknél c. pályamunkájával ez évben elnyerte az Akadémiai Ifjúsági Díjat, amelynek ünnepélyes átadására 2011. március 2-án került sor a Magyar Tudományos Akadémia Székházában.

Március 9-én 11 órai kezdettel a Szerb–Magyar Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának tagjai, a néprajz, a történettudomány és a műemlékvédelem képviselőivel kiegészülve munkamegbeszélést tartottak. A megbeszélés tárgya az oral history helye, alkalmazása és módszerei volt a múltfeltáró kutatásokban.

 
     
 

Március 1-jén mutatták be a Political, social, economic and cultural elites in the central – and east-european states in the modetnitiy and post-modernity c. tanulmánykötet, mely a BTA Történettudományi Intézete és az MTA Történettudományi Intézetének együttműködésében jött létre.
Bővebben

Február 25-én 11.00 órai kezdettel intézetünk tanácstermében Karsai László Szálasi Ferenc politikai életrajzacímmel tartott előadást, melyet osztályvita követett.  
     
 

Február 17-én 18 órai kezdettel Glatz Ferenc akadémikus, intézetünk igazgatója mutatta be – A tudomány szolgálatában. A szlovákiai magyar tudományos élet és ismeretterjesztő irodalom képviselőinek arcképcsarnoka c. kiadványt Dunaszerdahelyen.

A Hanák Péter Alapítvány 2011. évi díjának átadására március 8-án 11 órai kezdettel a Történettudományi Intézet Tanácstermében kerül sor, az átadást követően a 2009. évi díjazott, Seres Attila tart előadást Márton Áron püspökségének kezdetei, 1938 – 1944 címmel.
Meghívó a díjátadásra
Meghívó az előadásra
Bővebben

 
     
  Február 12-én 13 órai kezdettel Szabadka ad otthont a Szerb – Magyar Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozata által rendezett első kutatói fórumnak. A bevezető előadást Glatz Ferenc tartja, ezt követően Gecsényi Lajos, a levéltári kutatások munkacsoportjának vezetője a levéltári kutatások jelentőségéről beszél. Majd Fodor István, a zentai levéltár igazgatója a vajdasági levéltári feltárásokról ad elő, Mezei Zsuzsanna, a Vajdasági Levéltár főlevéltárosa, a levéltár kutatásairól. 

2011. február 22-én 11 órai kezdettel Kovács István, intézetünk újkori osztályának főmunkatársa Koronázási ajándékból honvédsegélyezési alap (Az 1848-as honvédek 1867 után) címmel tart előadást, amelyet osztályvita követ.
Meghívó

 
     
 

Elkészült a Történettudományi Intézet 2011. első félévi rendezvényterve. A program idén is igen változatos – intézeti előadásokkal, műhelyvitákkal, vendégelőadókkal és könyvbemutatókkal.
Bővebben

Február 1-jén mutatták be az MTA Kongresszusi Termében a Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban c. kötetet, mely az MTA Regionális Kutatások Központja kiadásában jelent meg. A nyitó előadást intézetünk igazgatója, Glatz Ferenc tartotta.
Bővebben
 
     
 

A História Könyvtár Kronológiák, Adattárak c. sorozatában megjelent Zsoldos Attila Magyarország archontológiája 1000 –1031 c. műve.
Bővebben

Az MTA Történettudományi Intézete és a Bosznia és Hercegovina Tudományos és Művészeti Akadémia közös kiadásában megjelent a Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker c. kötet.
Bővebben

 
     
   
   
 

Január 6-án tartotta alakuló ülését intézetünkben a Szerb-Magyar Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozata Glatz Ferenc elnökletével. A résztvevők megállapodása szerint a bizottság fő feladatának tekinti a délvidéki áldozatok felderítését célzó széles körű levéltári kutatások elindítását, a második világháború eseményeivel foglalkozó nemzetközi konferenciák megrendezését, valamint tanulmánykötetek és forráskiadványok előkészítését.

Megjelent a Történelmi Szemle 2010/4. száma, benne a szerkesztőség születésnapi köszöntője, valamint tanulmányok Szász Zoltán tiszteletére: Glatz Ferenc, Gyáni Gábor, Pók Attila, Fónagy Zoltán, Ress Imre, Somogyi Éva, Pál Judit, Szabó Dániel, Szulovszky János és Szalai Miklós tollából. A kiadvány tartalmazza továbbá Szász Zoltán műveinek bibliográfiáját, Pótó János összeállításában.
Bővebben

 
 

 

Korábbi hírek a hírarchívumban (2006-2010)